Opgavenstrook werkgroepen 2022/2023

26 september 2022 in 2022-2023, OR
Beste ouders/verzorgers,
Vindt u het leuk om als ouder af en toe mee te helpen bij uw kind op school? Dat kan zeker!!!!
Er zijn op school een aantal werkgroepen, waarvoor u zich als ouder/verzorger kunt opgeven.
De werkgroepen worden op de website van de oudervereniging uitgebreid toegelicht, onder het kopje werkgroepen of u gaat via www.angelaschool.nl naar het kopje Ouderraad.
Opgavenformulier downloaden:
opgavenstrook werkgroepen 2022-2023
Met nadruk willen we vragen of de “zittende” leden nogmaals deze opgavenstrook willen invullen zodat er niemand ‘vergeten’ wordt.
INLEVEREN OP SCHOOL T/M WOENSDAG 5 OKTOBER a.s.

Jaarvergadering 2022

26 september 2022 in 2022-2023, OR
Beste Ouders,
Maandag 26 september zal om 19.30u de jaarvergadering van de OR plaatsvinden.
Zoals elk jaar kan elke ouder deze vergadering bijwonen indien hier interesse voor is.
Bijgevoegd de agenda en het jaarverslag.
Met hartelijke groet,
Oudervereniging

Opgavenstrook werkgroepen 2021/2022

28 september 2021 in 2021-2022, OR
Beste ouders/verzorgers,
Vindt u het leuk om als ouder af en toe mee te helpen bij uw kind op school? Nou dat kan!!!!
Er zijn op school een aantal werkgroepen, waarvoor u zich als ouder/verzorger kunt opgeven.
De werkgroepen worden op de website van de oudervereniging uitgebreid toegelicht, onder het kopje werkgroepen of u gaat via www.angelaschool.nl naar het kopje Ouderraad.
Opgavenformulier downloaden:
opgavenstrook werkgroepen 2020-2021
Met nadruk willen we vragen of de “zittende” leden nogmaals deze opgavenstrook willen invullen zodat er niemand ‘vergeten’ wordt.
INLEVEREN OP SCHOOL T/M WOENSDAG 29 SEPTEMBER a.s.

Ouderbijdrage

28 september 2021 in 2021-2022, OR
De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten als de schoolreis, het sinterklaasfeest, het kerstdiner, carnaval, het paasontbijt en het jaarlijkse eindejaarsfeest. De activiteiten worden bekostigd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kan de school voor haar kinderen activiteiten organiseren die niet vergoed worden door de overheid. De oudervereniging int ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging wordt besteed aan het organiseren van allerlei activiteiten, o.a.:
Sinterklaasfeest: bezoek van sinterklaas, vergoeding Sint en Pieten, strooigoed voor alle groepen, cadeautjes.
Schoolreis: Kosten vervoer en activiteit, kleine traktatie.
Carnaval: Kosten knutselen/maken thema.
School versieren: Vernieuwing versieringen.
Koningsdag/spelendag: Kosten verfrissend drankje/ijsje.
Kamp groep 8: Bijdrage aan het schoolverlaterskamp.
Kriebelbrigade: Kosten persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld na instemming door de oudergeleding van die raad en opgenomen in de schoolgids. In schooljaar 2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €30,00 voor alle leerlingen. Stroomt een kind later in tijdens het schooljaar dan hanteren wij een korting van €3,- per maand. Er is ook een mogelijkheid om in termijnen te betalen.
U betaalt het hiervoor vermelde totaalbedrag uiterlijk 1 maart 2022.
De betaling kan geschieden door het bedrag over te maken op rekening
NL60 RABO 0113121733 t.n.v. Ouderver. Basisschool Angela Echt
o.v.v. “ouderbijdrage (naam en groep van het kind). Wilt U liever in termijnen betalen, vermeld dan erbij “term.1″ enzovoort.
Alvast bedankt!
Namens Oudervereniging Basisschool Angela

Aankondiging jaarvergadering

8 september 2021 in 2021-2022, OR
Op maandag 20 september a.s. zal de oudervereniging weer haar jaarlijkse ledenvergadering houden, deze zal om 19.30 uur starten.
De volledige agenda zal t.z.t. bekend gemaakt worden.
Indien personen zich kandidaat willen stellen voor een positie in het bestuur of als voorzitter (is vacant op dit moment) van onze vereniging, dan kunnen zij dit kenbaar maken door een mail te sturen naar or.angela@kindante.nl.
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus dient u zich aan te melden om de jaarvergadering te kunnen bijwonen, naar gelang het aantal aanmeldingen zullen wij kijken of wij een fysieke vergadering in de school kunnen bewerkstelligen of dat er gekozen zal worden voor een online overleg via Teams.
U kunt zich aanmelden dmv een reactie te plaatsen, wij zullen dan contact opnemen.

Jaarvergadering 2019/2020

15 september 2020 in OR
Afgelopen maandag heeft de jaarvergadering van de OR plaats gevonden. In een iets wat andere vorm dan normaal, het was dit keer ivm covid-19 een besloten vergadering waarbij we de 1,5m regel goed konden waarborgen.

Op het einde van vorig schooljaar hebben ons 2 bestuursleden verlaten, we bedanken Wilma en Elvira voor hun inzet de afgelopen jaren.
We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen, bedankt Maureen.


Voor meer informatie (jaarverslag en financiële stukken) omtrent de jaarvergadering, zie de jaarverslagen.