De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten als de schoolreis, het sinterklaasfeest, het kerstdiner, carnaval, het paasontbijt en het jaarlijkse eindejaarsfeest. De activiteiten worden bekostigd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kan de school voor haar kinderen activiteiten organiseren die niet vergoed worden door de overheid. De oudervereniging int ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging wordt besteed aan het organiseren van allerlei activiteiten, o.a.:
Sinterklaasfeest: bezoek van sinterklaas, vergoeding Sint en Pieten, strooigoed voor alle groepen, cadeautjes.
Schoolreis: Kosten vervoer en activiteit, kleine traktatie.
Carnaval: Kosten knutselen/maken thema.
School versieren: Vernieuwing versieringen.
Koningsdag/spelendag: Kosten verfrissend drankje/ijsje.
Kamp groep 8: Bijdrage aan het schoolverlaterskamp.
Kriebelbrigade: Kosten persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld na instemming door de oudergeleding van die raad en opgenomen in de schoolgids. In schooljaar 2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €30,00 voor alle leerlingen. Stroomt een kind later in tijdens het schooljaar dan hanteren wij een korting van €3,- per maand. Er is ook een mogelijkheid om in termijnen te betalen.
U betaalt het hiervoor vermelde totaalbedrag uiterlijk 1 maart 2022.
De betaling kan geschieden door het bedrag over te maken op rekening
NL60 RABO 0113121733 t.n.v. Ouderver. Basisschool Angela Echt
o.v.v. “ouderbijdrage (naam en groep van het kind). Wilt U liever in termijnen betalen, vermeld dan erbij “term.1″ enzovoort.
Alvast bedankt!
Namens Oudervereniging Basisschool Angela