In de maand september gaan onze leerlingen altijd op schoolreis. De groepen 1, 2, en 3 gaan samen en daarnaast gaan de bovenbouw, groepen 4 t/m 7 ook samen.

De werkgroep kiest al vroeg in het jaar de bestemming voor dat schooljaar. De bussen kunnen dan al worden geregeld en vastgelegd. Later zorgen ze ervoor dat er voldoende begeleiding wordt gezocht om mee te gaan en bekijken ze hoe de dag verder zal worden ingevuld.

Omdat we gemerkt hebben dat teveel meningen niet werkt, bestaat de werkgroep al enkele jaren uit 2 leerkrachten en 2 mensen uit de oudervereniging.

Wilt u iets weten of heeft u vragen of opmerkingen t.a.v. de schoolreis uw contactpersonen zijn hier terug te vinden.