De activiteiten worden bekostigd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kan de
school voor haar kinderen activiteiten organiseren die niet vergoed worden door de overheid. De
oudervereniging int ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging wordt besteed aan het organiseren van allerlei activiteiten, o.a.:
   – Sinterklaasfeest: bezoek van sinterklaas, vergoeding Sint en Pieten, strooigoed voor alle groepen, cadeautjes.
   – Schoolreis: Kosten vervoer en activiteit, kleine traktatie.
   – Carnaval: Kosten knutselen/maken thema.
   – School versieren: Vernieuwing versieringen.
   – Koningsdag/spelendag: Kosten verfrissend drankje/ijsje.
   – Kamp groep 8: Bijdrage aan het schoolverlaterskamp.
   – Kriebelbrigade: Kosten persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen
ondervinden.
De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de medezeggenschapsraad
vastgesteld na instemming door de oudergeleding van die raad en opgenomen in de schoolgids. In schooljaar
2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 30,00 voor alle groepen. Uw kind zal in oktober hierover
een brief mee naar huis krijgen.
Stroomt een kind later in tijdens het schooljaar dan hanteren wij €3,- per maand. Er is ook een mogelijkheid
om in termijnen te betalen.