De ouders en\of verzorgers van de schoolkinderen worden lid van de Oudervereniging door betaling van de contributie. Van deze contributie worden de kosten van de Oudervereniging betaald. Wij geven financiële ondersteuning aan de verschillende werkgroepen zoals: de traktaties tijdens de Sinterklaasviering, Carnaval, Schoolreisjes en de opendag. Ook “sponsort” de oudervereniging het schoolverlaterskamp van groep 8.

Om de bovenstaande activiteiten van de oudervereniging te kunnen verwezenlijken ontvangen de ouders/verzorgers aan het begin van ieder schooljaar een oproep voor de betaling van de contributie voor de oudervereniging, deze wordt vermeld op het schoolcontract dat u ontvangt. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het ouderraad bestuur stelt jaarlijks een financieel verslag samen, dat voor alle ouders hier beschikbaar staat op deze site.