De avond 4-daagse wordt elk jaar gehouden in de maand juni. De school neemt hier altijd aan deel. Deze dagen lopen we dan als school, allemaal gekleed in het Angela T-shirt.

Als werkgroep avond 4-daagse zorg je voor:
* de inschrijfformulieren;
* inning van de inschrijfgelden;
* tijdige aanmelding organisatie;
* één of meerdere keren tijdens de avondvierdaagse uitdelen van ranja of appels.

Lijkt dit u wat, dan kunt u zich aanmelden met de opgavenstrook, voor deze werkgroep.

Wilt u iets weten of heeft u vragen of opmerkingen t.a.v. de avondvierdaagse uw contactpersonen zijn hier terug te vinden

.