“Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht…”
Vlak voordat de Goed Heilig Man bij alle kinderen thuis­komt om iedereen gelukkig te maken, bezoekt hij een hele dag onze school.

‘s Morgens komt de Sint in de groepen 1-5. De kinderen doen hun uiterste best om het Sinterklaas naar zijn zin te maken. Liedjes, verhaaltjes e.d. worden ingestudeerd en vervolgens voorgedragen. Moet u de Pieten eens zien meedansen wanneer een groep kinderen iets voordoet! En dan zijn er natuurlijk de cadeaus die de Sint heeft meegenomen uit Spanje, en de heerlijke ‘appeltjes van oranje’!

‘s Middags zijn de grotere kinderen aan de beurt. De kinderen van groep 6 t/m 8 doen hun uiterste best om er een gezellige middag van te maken. De kinderen van de groepen 4 en 5 dragen allerlei leuke stukjes voor, terwijl de kinderen van de hoogste groepen surprises voor elkaar maken.

Gelukkig zijn er ieder jaar weer een aantal ouders die er achter de schermen voor zorgen dat het bezoek van Sinterklaas een echte happening is. Want de Sint moet uitgenodigd, gehaald en gebracht worden. Er moeten heel wat afspraken met hem gemaakt worden over de cadeautjes, de optredens, het versieren van het gebouw, enz.

Wilt u er concreet aan werken, dat de kinderen “Dag Sinterklaasje…” dit jaar ook weer met veel enthousiasme zingen? U bent welkom!!

Wilt u iets weten of heeft u vragen of opmerkingen t.a.v. de werkgroep Sinterklaas uw contactpersonen zijn hier terug te vinden.