Opgavenstrook werkgroepen 2022/2023

26 september 2022 in 2022-2023, OR
Beste ouders/verzorgers,
Vindt u het leuk om als ouder af en toe mee te helpen bij uw kind op school? Dat kan zeker!!!!
Er zijn op school een aantal werkgroepen, waarvoor u zich als ouder/verzorger kunt opgeven.
De werkgroepen worden op de website van de oudervereniging uitgebreid toegelicht, onder het kopje werkgroepen of u gaat via www.angelaschool.nl naar het kopje Ouderraad.
Opgavenformulier downloaden:
opgavenstrook werkgroepen 2022-2023
Met nadruk willen we vragen of de “zittende” leden nogmaals deze opgavenstrook willen invullen zodat er niemand ‘vergeten’ wordt.
INLEVEREN OP SCHOOL T/M WOENSDAG 5 OKTOBER a.s.

Jaarvergadering 2022

26 september 2022 in 2022-2023, OR
Beste Ouders,
Maandag 26 september zal om 19.30u de jaarvergadering van de OR plaatsvinden.
Zoals elk jaar kan elke ouder deze vergadering bijwonen indien hier interesse voor is.
Bijgevoegd de agenda en het jaarverslag.
Met hartelijke groet,
Oudervereniging