Beste ouders/verzorgers,
Vindt u het leuk om als ouder af en toe mee te helpen bij uw kind op school? Dat kan zeker!!!!
Er zijn op school een aantal werkgroepen, waarvoor u zich als ouder/verzorger kunt opgeven.
De werkgroepen worden op de website van de oudervereniging uitgebreid toegelicht, onder het kopje werkgroepen of u gaat via www.angelaschool.nl naar het kopje Ouderraad.
Opgavenformulier downloaden:
opgavenstrook werkgroepen 2022-2023
Met nadruk willen we vragen of de “zittende” leden nogmaals deze opgavenstrook willen invullen zodat er niemand ‘vergeten’ wordt.
INLEVEREN OP SCHOOL T/M WOENSDAG 5 OKTOBER a.s.