Beste Ouders,
Maandag 26 september zal om 19.30u de jaarvergadering van de OR plaatsvinden.
Zoals elk jaar kan elke ouder deze vergadering bijwonen indien hier interesse voor is.
Bijgevoegd de agenda en het jaarverslag.
Met hartelijke groet,
Oudervereniging