Opgavenstrook werkgroepen 2021/2022

28 september 2021 in 2021-2022, OR
Beste ouders/verzorgers,
Vindt u het leuk om als ouder af en toe mee te helpen bij uw kind op school? Nou dat kan!!!!
Er zijn op school een aantal werkgroepen, waarvoor u zich als ouder/verzorger kunt opgeven.
De werkgroepen worden op de website van de oudervereniging uitgebreid toegelicht, onder het kopje werkgroepen of u gaat via www.angelaschool.nl naar het kopje Ouderraad.
Opgavenformulier downloaden:
opgavenstrook werkgroepen 2020-2021
Met nadruk willen we vragen of de “zittende” leden nogmaals deze opgavenstrook willen invullen zodat er niemand ‘vergeten’ wordt.
INLEVEREN OP SCHOOL T/M WOENSDAG 29 SEPTEMBER a.s.